Anlita en seriös advokatfirma i Solna

Det finns gott om advokatfirmor men det är tyvärr inte alla som är lika professionella. Här tipsar vi dig om hur du hittar en seriös advokatfirma i Solna.

Som företagare kan man ofta behöva hjälp av en advokat vid kontraktsskrivning eller vid arbetsrättsliga frågor. Då är det viktigt att man väljer en advokat som är specifikt specialiserad på dessa rättsområden. Det samma gäller när man anlitar en advokat som privatperson. Har man exempelvis råkat ut för en arbetsplatsolycka och behöver hjälp av en advokat ska advokaten vara specialiserad på arbetsrätt.

Är man däremot misstänkt för ett brott är det en brottmålsadvokat man ska kontakta. På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna hitta information om vilka rättsområden de verkar inom. Det finns advokater som i stort sett åtar sig uppdrag inom alla rättsområden men en sådan advokat ska man undvika. Lagboken är tjock och det är omöjligt för en advokat att vara skicklig inom flera områden.

Så ska en bra advokatfirma vara

Det finns gott om advokater men det är tyvärr inte alla som är särskilt skickliga eller ens seriösa. En bra advokat är erfaren och lyhörd och har lätt att sätta sig in i den situation som klienten befinner sig i. Det finns också särskilda regler som Advokatsamfundet har satt upp som advokaterna måste följa, annars kan de bli prickade eller uteslutna ur samfundet och fråntas sin rätt att verka som advokat.

I dessa regler står det bland annat att advokaten alltid ska tillvarata sin klients intresse och verka för dennes bästa. För att detta ska vara möjligt måste advokaten lägga ner den tid som krävs på målet. Tyvärr finns det advokater som åtar sig för många klienter på en gång. Märker man att man inte får den hjälp man behöver av sin advokat ska man genast byta.

Hur hittar man rätt advokatfirma?

Bästa sättet att hitta en bra och pålitlig advokat är genom rekommendationer från vänner och familj. Man kan såklart också söka på nätet, men då är det viktigt att man även kontrollerar advokaten och advokatfirman. Det finns nämligen en del oseriösa aktörer. Ofta räcker det med att söka på byråns eller advokatens namn för att se om det kommer upp några dåliga kundrecensioner och varningar.

Det kan även vara bra att göra en kontroll hos Advokatsamfundet för att se om advokaten är prickad men också för att kontrollera att företaget är registrerat och verkligen har licens. På Advokatsamfundets hemsida finns det också ett sökverktyg som man kan använda sig av för att hitta en advokat på den ort där man befinner sig.

Hur mycket kostar det att anlita en advokatfirma i Solna?

Hur mycket det kostar att anlita en advokatfirma i Solna beror på antalet timmar som målet tar. En seriös advokatfirma brukar i förväg kunna tala om vad det kommer att kosta på ett ungefär. Eftersom en advokat tar betalt per arbetad timme gäller det att komma förberedd till det första riktiga mötet med advokaten. Skriv gärna ner vad som har hänt i kronologisk ordning och ta även med betydelsefulla papper och se till att dessa är sorterade i en mapp eller pärm.

I vissa fall kan man ha rätt till rättshjälp, vilket betyder att staten betalar advokatkostnaden. Det kan vara bra att känna till att det första inledande samtalet är kostnadsfritt. Då får man förklara vad man behöver hjälp med och advokaten fattar därefter beslut om denne kan åta sig uppdraget. Seriösa advokater tackar nej på grund av tidsbrist eller för att de känner att de inte besitter rätt kunskap. Då kan de ofta i stället rekommendera en kollega på en annan byrå.

När kan du behöva en bra advokat?

Det finns många tillfällen då det är klokt att kontakta en duktig advokat. Kanske en bra fastighetsjurist i Göteborg som kan hjälpa till vid ett husköp.

Många människor drar sig för att kontakta en advokat. Kanske har alla tv-serier om hårdnackade jurister avskräckt och målat upp en bild om att advokater enbart jobbar med tuffa fall och helt och hållet saknar skrupler. Så är, turligt nog, inte fallet. Det finns advokater för alla typer av behov.

Den som köpt hus på västkusten kan exempelvis ha stor nytta av en fastighetsjurist i Göteborg. Någon som är expert på lagar och regler kring ett husköp och som kan hjälpa till att guida om något skulle gå fel vid köpet. En advokat som vet exakt vilka papper som bör upprättas och vilka avtal som ska ingås.

En advokat som kan hjälpa till längs vägen

En fastighetsjurist i Göteborg kan också vara behjälplig vid upprättandet av ett hyresavtal. Se till att avtalet innehåller alla de paragrafer som behövs för att göra avtalet helt korrekt och bindande för båda parter. Denna typ av dokument är något många privatpersoner slarvar med att upprätta och detta slarv kan bli en dyr affär.

För att undvika komplikationer är det ofta klokt att ha en advokat med sig längs vägen, oavsett om man ska sälja, köpa eller hyra en fastighet. Att anlita en fastighetsjurist behöver inte heller bli speciellt dyrt. Främst inte i jämförelse med vad slarviga kontrakt kan kosta i slutändan.