Ska lära mig mer om projektledning

För en gångs skull ser jag fram emot höstens arbete. Jag ska nämligen gå en kurs i projektledning. Jag har avancerat så pass bra på jobbet att jag nu ska få andra arbetsuppgifter och ska bli något av en teamledare. För det behöver jag få mer kunskaper om hur man leder ett pågående projekt och hur man får medarbetare att jobba åt ett och samma håll och håller ihop ett arbete som utförs av flera olika personer så att resultatet blir så bra som möjligt. Det ser jag fram emot och tycker ska bli riktigt intressant. Det blir nog inte bara en kurs, utan flera, om jag har förstått det rätt.

Jag har pluggat klart marknadsföring

Faktum är att jag är riktigt nöjd med mig själv, i höstas pluggade jag klart marknadsföring på distans. Vi fick lära oss kommunikation, försäljningsanalys och hur man tar fram KPI:er (Key Performance Indikator) som gör att man kan mäta resultatet av en affärsprocess och hur framgångsrik den har varit (eller inte varit). Så nu ser jag fram emot att få arbeta med det som jag har pluggat. Dessutom får jag lära mig mer om ledarskap och projekthantering.

En annan viktig sak är kunna arbeta med människor

Förutom kunskap om marknadsföring och ledarskap gäller det att kunna arbeta med människor och det vet jag att jag kan. Det är ju ändå människor som ska utföra det som vi gemensamt kommer fram till är viktigt och väsentligt för företaget och att vi säljer mer. Då är det viktigt att få med sig människor som ska utföra det viktiga arbetet. Det som jag vet är min svaghet är den administrativa delen av arbetet. Så jag kommer att få jobba mer med den delen och första steget till att bli bättre på något är ju att vara medveten om vad man behöver jobba med. Så nu när jag är medveten om min svaghet, så ska jag försöka jobba på det. Få se nu hur det går. 🙂

När man behöver en chef till jobbet

Har du varit med och lett en rekrytering någon gång? Om så är fallet vet du hur svårt det kan vara att leda hela den process som leder fram till en lyckad rekrytering. Vad krävs för att man ska hitta rätt person för ett arbete? Här tror jag att det krävs många olika saker som måste passa ihop för att man ska hitta rätt person för jobbet.

Hitta någon som har rätt kunskaper

En VD måste alltid ha de rätta kunskaperna. Det går ju inte att ha en VD på ett företag som säljer mattor men som inte vet skillnaden på en kort eller lång lugg – bara som ett exempel. De flesta människor kan ju läsa sig till det som de inte redan kan. Men en företagsledare måste förstå sitt företag och hur det fungerar. En företagsledare måste också förstå hur ett företag fungerar. Annars är de ute och cyklar.

Hitta någon med erfarenhet

En företagsledare bör också ha erfarenhet så att de inte slås av panik om något händer. En ledare bör veta hur det kan vara när det stormar kring företaget och då är det mycket viktigt att den personen inte blir rädd när saker och ting inte fungerar eller om något händer i företaget. En ledare bör vara som en riktig kapten; inte överger företaget och människor åt sitt öde utan någon som tar ansvar för företaget.

Hitta någon med rätt insikter och rätt attityd

Till sist anser jag att en företagsledare bör ha den rätta energin, det rätta fokuset och rätt attityd till de anställda. Det måste vara någon som inte bara tänker på sig själv och sina egna sysslor, utan någon som har ett helhetsperspektiv och en helhetsbild över det som händer i ett företag. Det är inte helt lätt att hitta en sådan person. Men om man frågar ett rekryteringsföretag om hjälp brukar de kunna vaska fram guldkornen. Här kan man läsa mer om hur det kan gå i en chefsrekrytering i Stockholm på: https://www.chefsrekryteringstockholm.se.