När man behöver en chef till jobbet

Har du varit med och lett en rekrytering någon gång? Om så är fallet vet du hur svårt det kan vara att leda hela den process som leder fram till en lyckad rekrytering. Vad krävs för att man ska hitta rätt person för ett arbete? Här tror jag att det krävs många olika saker som måste passa ihop för att man ska hitta rätt person för jobbet.

Hitta någon som har rätt kunskaper

En VD måste alltid ha de rätta kunskaperna. Det går ju inte att ha en VD på ett företag som säljer mattor men som inte vet skillnaden på en kort eller lång lugg – bara som ett exempel. De flesta människor kan ju läsa sig till det som de inte redan kan. Men en företagsledare måste förstå sitt företag och hur det fungerar. En företagsledare måste också förstå hur ett företag fungerar. Annars är de ute och cyklar.

Hitta någon med erfarenhet

En företagsledare bör också ha erfarenhet så att de inte slås av panik om något händer. En ledare bör veta hur det kan vara när det stormar kring företaget och då är det mycket viktigt att den personen inte blir rädd när saker och ting inte fungerar eller om något händer i företaget. En ledare bör vara som en riktig kapten; inte överger företaget och människor åt sitt öde utan någon som tar ansvar för företaget.

Hitta någon med rätt insikter och rätt attityd

Till sist anser jag att en företagsledare bör ha den rätta energin, det rätta fokuset och rätt attityd till de anställda. Det måste vara någon som inte bara tänker på sig själv och sina egna sysslor, utan någon som har ett helhetsperspektiv och en helhetsbild över det som händer i ett företag. Det är inte helt lätt att hitta en sådan person. Men om man frågar ett rekryteringsföretag om hjälp brukar de kunna vaska fram guldkornen. Här kan man läsa mer om hur det kan gå i en chefsrekrytering i Stockholm på: https://www.chefsrekryteringstockholm.se.