Bodelning för egendomsskydd

För den som är gift och driver näringsverksamhet kan det finnas anledning att upprätta ett bodelningsavtal. Kontakta en advokatbyrå som kan frågor om bodelning.

Elin och Jan har varit gifta i många år och tänker så förbli. Något testamente har de inte upprättat och inte heller något bodelningsavtal. Men nu har Jan engagerat sig i ett företag som delägare. Bolaget går bra men även framgång kan kräva utökat rörelsekapital. Banken har gett ett lånelöfte men det krävs att delägarna går i solidarisk borgen för lånet.

Jan är en försiktig person, men vet inte mycket om de andra delägarnas ekonomiska kapacitet. Skulle borgen falla ut kan han riskera att få ta hand om hela skulden. Det vill han inte, speciellt som han och frun kanske skulle behöva sälja villan de bor i.

Avtal om bodelning

För att skydda familjens tillgångar kontaktar Jan en advokat för att få råd hur han ska bete sig. Han får rådet att upprätta ett bodelningsavtal som klargör hur tillgångar och skulder ska fördelas mellan makarna. Elin har ärvt likvida medel från sina föräldrar och huset har köpts med hennes pengar. Det blir naturligt att skriva huset på henne.

För att ett avtal om bodelning ska vara giltigt ska det registreras i förväg hos Skatteverket. Det finns inga exakta mallar för hur ett avtal ska se ut. Den advokat som Jan har kontaktat, tar därför itu med att upprätta handlingar som blir specifika för just Elins och Jans fall. När allt är klart och registrerat kan Jan skriva på sitt borgensåtagande med banken.

För mer information om en bodelning, gå till denna sida: https://www.svenskbodelning.se/